Skip to content

ITO sheep 羊

Photo:Hiroyuki Oda

Model:Sayuko Ishizu

Hair&Make:Hitomi Ito